Mã số : 1101/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành chính sách di chuyển chợ cho các hộ kinh doanh tại chợ tạm phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-08-30
Tệp đính kèm: