Mã số : 8029/BCT-KHCN
Tên văn bản: Về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2016-08-29
Tệp đính kèm: