Mã số : 26/2016/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-08-25
Tệp đính kèm: