Mã số : 7589/BCT-KH
Tên văn bản: Về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành Kế hoạch năm 2016 của toàn ngành Công Thương
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-08-16
Tệp đính kèm: