Mã số : 1043/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án công trình thủy điện Nậm Sì Lường 4
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-08-19
Tệp đính kèm: