Mã số : 1572/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Đề án: "Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-08-19
Tệp đính kèm: