Mã số : 1573/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-08-19
Tệp đính kèm: