Mã số : 3471/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-08-23
Tệp đính kèm: