Mã số : 1523/UBND-NLN
Tên văn bản: Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2016-08-12
Tệp đính kèm: