Mã số : 20/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2016
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
Người ký: PTBTT Nguyễn Văn Đối
Ngày ban hành: 2016-08-03
Tệp đính kèm: