Mã số : 935/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35⁄NQ-CP ngày 16⁄5⁄2016 của Chính phủ về hỗ trợ về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-07-29
Tệp đính kèm: