Mã số : 928/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-07-28
Tệp đính kèm: