Mã số : 960/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-08-05
Tệp đính kèm: