Mã số : 1346/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12⁄CT-TTg ngày 28⁄4⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-07-21
Tệp đính kèm: