Mã số : 955/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng lốp ô tô chưa qua sử dụng qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-08-03
Tệp đính kèm: