Mã số : 926/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc sửa đổi QĐ số 146⁄QĐ-UBND ngày 04⁄2⁄2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-07-29
Tệp đính kèm: