Mã số : 1396/UBND-CN
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-07-29
Tệp đính kèm: