Mã số : 720/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT ngày 22⁄12⁄2014 và Thông tư 57⁄2015⁄TT-BCT ngày 31⁄12⁄2015 của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-06-21
Tệp đính kèm: