Mã số : 05/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bô Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-06-06
Tệp đính kèm: