Mã số : 78/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu (đợt 1) năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-01-20
Tệp đính kèm: