Mã số : 1016/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc điều chỉnh điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2015-09-17
Tệp đính kèm: