Mã số : 757/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố bổ sung Doanh nghiệp thựực hiện tái xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-06-28
Tệp đính kèm: