Mã số : 1209/CTr-UBND
Tên văn bản: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13⁄CT-TTg ngày 09⁄5⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm năm 2016 và giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-07-01
Tệp đính kèm: