Mã số : 841/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Nậm Ban 3
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-07-08
Tệp đính kèm: