Mã số : 08-CTr/TU
Tên văn bản: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Bí thư Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2016-06-20
Tệp đính kèm: