Mã số : 1169/CTr-UBND
Tên văn bản: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18⁄CT-TTg ngày 15⁄5⁄2016 của TTCP về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-06-28
Tệp đính kèm: