Mã số : 464/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chủ tịch Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-04-21
Tệp đính kèm: