Mã số : 609/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố danh sách doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô, huyện phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-05-30
Tệp đính kèm: