Mã số : 936/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-05-30
Tệp đính kèm: