Mã số : 604/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-05-27
Tệp đính kèm: