Mã số : 610/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố danh sách Doanh nghiệp thực hiện tái xuất mặt hàng: đường, gạo, ngô, đậu tương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Đoàn Đức Long
Ngày ban hành: 2016-05-30
Tệp đính kèm: