Mã số : 328/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2016-01-21
Tệp đính kèm: