Mã số : 52/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 52⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 20⁄10⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2015-10-20
Tệp đính kèm: