Mã số : 209-TB/VPTU
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Lê Đức Dục
Ngày ban hành: 2019-05-16
Tệp đính kèm: