Mã số : 73-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19⁄5⁄1959 - 19⁄5⁄2019)
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2019-04-24
Tệp đính kèm: