Mã số : 911/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2019-04-12
Tệp đính kèm: