Mã số : 387/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đường dây 110kV từ TBA 220kV thủy điện Lai Châu - Mường Lay
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2019-04-24
Tệp đính kèm: