Mã số : 363/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2019-04-16
Tệp đính kèm: