Mã số : 546/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2019-04-23
Tệp đính kèm: