Mã số : 04/CĐ-UBND
Tên văn bản: Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
Loại văn bản: Công điện
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-04-19
Tệp đính kèm: