Mã số : 1430/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-02-03
Tệp đính kèm: