Mã số : 609/UBND-KTN
Tên văn bản: Về việc chấn chỉnh hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-04-19
Tệp đính kèm: