Mã số : 40/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2019"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-03-27
Tệp đính kèm: