Mã số : 300/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 919⁄QĐ-UBND ngày 25⁄7⁄2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2019-03-28
Tệp đính kèm: