Mã số : 648/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2019-03-20
Tệp đính kèm: