Mã số : 252/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo "cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu
Người ký: Tẩn Vản Pao
Ngày ban hành: 2019-03-25
Tệp đính kèm: