Mã số : 278/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo cho kao động nông thôn năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-03-22
Tệp đính kèm: