Mã số : 10/QĐ-VPTT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định về nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chuyên viên, Văn phòng thương trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: CVP Đàm Thanh Thế
Ngày ban hành: 2019-03-01
Tệp đính kèm: