Mã số : 77/KH-VPCP
Tên văn bản: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: Trương Văn Ba
Ngày ban hành: 2019-03-07
Tệp đính kèm: