Mã số : 17-CTr/ĐTN
Tên văn bản: Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Đoàn Thanh niên
Người ký: Vũ Thế Nhiên
Ngày ban hành: 2019-01-14
Tệp đính kèm: